Η ΙΔΙΟΦΥΙΑ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ(ΚΕΦ.2) 1/5 greek subs

Το δεύτερο κεφάλαιο της τριλογίας του Richard Dawkins "the genius of Charles Darwin" που εξηγεί τον ρολο του δαρβινισμού στην κοινωνία(οικονομία,λογική,συναι...

Views: 18

Comment

You need to be a member of Atheist Nexus to add comments!

Join Atheist Nexus

© 2015   Atheist Nexus. All rights reserved. Admin: Richard Haynes.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service