Nathan Phelps's Videos (Atheist Nexus) - Atheist Nexus 2018-04-26T21:41:47Z http://atheistnexus.org/video/video/listForContributor?screenName=0amieg23fdore&rss=yes&xn_auth=no