Mike Haynes's Videos (Atheist Nexus) - Atheist Nexus 2017-04-28T10:27:47Z http://atheistnexus.org/video/video/listForContributor?screenName=2lzspr6757nqv&rss=yes&xn_auth=no