Nate Lundgren's Videos (Atheist Nexus) - Atheist Nexus 2018-03-20T14:08:37Z http://atheistnexus.org/video/video/listForContributor?screenName=2nrnkonb9fu80&rss=yes&xn_auth=no