Nate Lundgren's Videos (Atheist Nexus) - Atheist Nexus 2017-04-25T18:56:19Z http://atheistnexus.org/video/video/listForContributor?screenName=2nrnkonb9fu80&rss=yes&xn_auth=no