Nate Lundgren's Videos (Atheist Nexus) - Atheist Nexus 2017-09-25T04:45:07Z http://atheistnexus.org/video/video/listForContributor?screenName=2nrnkonb9fu80&rss=yes&xn_auth=no