Nate Lundgren's Videos (Atheist Nexus) - Atheist Nexus 2015-07-28T21:09:41Z http://atheistnexus.org/video/video/listForContributor?screenName=2nrnkonb9fu80&rss=yes&xn_auth=no